Slider

1. Thêm Slider

Từ giao diện quản trị bạn chọn MetaSlider -> New

thêm slider

Giao diện thêm mới sẽ hiện ra như bên dưới:

add slider

- Số 1: Tên của slider
- Số 2: Chiều rộng
- Số 3: Chiều cao
- Số 4: Các nút điều khiển
- Số 5: Add 1 slide
- Số 6: Save ( Lưu lại)

Để Add một Slide bạn chọn Add Slide

add hình ảnh

Nếu bạn muốn tải hình mới từ máy tính lên bạn chọn qua tab tải tập tin lên. Sau khi tải xong bạn nhấn Add to slideshow

sXóa sửa slideshow

- Số 1: Edit 1 slideshow
- Số 2: Xóa 1 slideshow

2. Xóa Slider

Từ giao diện quản trị bạn chọn MetaSlider

Xóa slider

Khi nhấn vào Delete SlideShow một bảng thông báo hiện thi ra.

xóa slider- Số 1: Xóa
- Số 2: Hủy bỏ việc xóa