quản lý menu

!. Sửa menu

Từ giao diện quản trị bạn chọn Giao diện -> Menu

quản lí menu

sửa menu

- Số 1: Chọn một menu để chỉnh sửa
- Số 2: Click bên cột trái, click vào loại menu -> click chọn tên menu (click vào Xem tất cả để xem tất cả tên cùng loại)
- Số 3: Nhấn để thêm menu
- Số 4: Khu vực menu hiện ra, ở đây chúng ta có thể di chuyển menu và phân cấp theo ý muốn.
- Số 5: Lưu menu.