Sau khi hoàn thành việc đăng ký tài khoản tại wiza.vn, để có thể trải nghiệm những tính năng của Wiza bạn cần tiến hành đăng nhập vào hệ thông quản trị của Webiste.

Đầu tiên bạn truy cập vào wiza.vn -> Nhấn Đăng nhập

Đăng nhập

- Điền đầy đủ thông tin gồm địa chỉ email và mật khẩu lúc bạn đăng ký. Xong nhấn đăng nhập

Trang quản lí

- Để có thể quản lý website của bạn , bạn cần phải đăng nhập vào quản trị của web.
- Có 2 cách vào quản trị website.

Cách 1:  Từ giao diện sau khi đăng nhập trên wiza.vn  -> Bạn nhấn Quản lý website

quản lý

- Ở đây hệ thông sẽ hiển thi các website mà bạn đã đăng ký. Bạn muốn vào website nào thì nhấn vào website đó

danh sách website

- Ví dụ : Bạn chọn banhang123.wiza.asia thì bạn nhấn vào.
quản trị web

1. Quản lý website: Bạn có thể  viết và đăng bài lên website.
2. Xem trang website của bạn.

Giờ thì bạn nhấn vào Quản lý website nhé để vào quản trị .

giao dien quản trị

Cách 2: Bán đăng nhập trưc tiếp bằng đường dẫn abc/wp-admin. Với abc là tên website của bạn khi khởi tạo

Ví dụ: banhang123.wiza.asia/wp-admin

- Mở trình duyệt web và ghi đường dẫn trang web của bạn vào và nhấn enter.
dang nhap bang url- Sau đó bạn nhập địa chỉ email và mật khẩu mà lúc khởi tạo website vào và nhấn đăng nhập

dang nhap quan tri

Như thế bạn đã vào quản trị website được rồi đó.