Cập nhật thông tin công ty

- Sau khi bạn đã đăng nhập thành công vào trang quản trị website của wiza.vn

1. Thay đổi tên của website

- Để thây đổi tên website bạn nhấn vào Cài đặt -> Tổng quan

tổng quan

- Tiếp theo bạn sữa lại tên của website , khẩu hiệu (slogan) và nhấn Lưu thay đổi

trang tổng quan

2. Thay đổi thông tin của công ty

- Trong giao diện quản trị bạn chọn Halink Options

sua thong tin cong ty

- Tiếp đến bạn cập nhật lại thông tin công ty sao cho phù hợp.

halink options

1. Logo của website
2. Background header trang con
3. Hotline
4. Email
5. Địa chỉ

- Kế tiếp bạn nhấn Lưu thay đổi